Промиване на Злато

Занаятчийският и любителският добив на разсипно злато

Традиционното плавенето на разсипно злато от македонски златари в Чирпанско продължило и през първите години на XX в. до началото на Балканската война (1912 г.). През 20-те години на миналия век интересът към златните находища в Чирпанско отново се усилва. Един златотърсач от с.Голям дол (Старозагорско) разчистил откритата в с.Кольо Мариново подземна минна изработка и […]

Промиване на Злато

Технологията на златодобива от разсипии находища

Г.Агрикола подробно е описал над 10 отличаващи се помежду си начини за добив на разсипно злато. Един оттях много прилича технологията, прилагана при разработване на златоносни разсипи по нашите земи през XVI в. Минавайки в 1547 г. през градчето Вира, намиращо се в долното течение на р.Марица, Пиер Белон съобщава: „Жителите на съседните до р.Хебрус […]

Промиване на Злато

МИНЕРАЛОГИЯ НА ЗЛАТОТО

Златото е минерал от класа на самородните елементи. В една група, наречена група на златото, освен него влизат още широко известните метали сребро, мед и олово. Основно промишлено значение за добив на злато има самородното злато. То почти никога не идва чисто. Често съдържа до 10-15% сребро. Когато количеството на среброто достигне 20% и повече, […]

Промиване на Злато

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗЛАТОНОСЕН ОБЕКТ

Данните се записват в следната последователност: название на обекти; вид на обекта; очакван дневен среден добив; насипи; дъно; малка механизация. с.Левка: Селската река, златото е концентрирано между двата моста. Наличие на олово, метални предмети. Златинките са с различни форми, има силно концентрирано злато по точковия метод. Среден добив – варира от половин до два грама […]

Промиване на Злато

ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕСА ПРОМИВАНЕ.

Златопромиването като процес обхваща следните моменти: 1. Проучване на обекта. Както вече споменахме, то може да бъде индиректно (чрез сведения от други хора, насоки от златотърсачи, теоретични описания и т.н.) и директно (когато лично сте взимали проби от различни места в даден район). В проучването влиза и определянето на мястото за работа, както и отбелязването […]

Промиване на Злато

Важни съвета за златотърсача

Вярвайте в здравия разум, в мишците си, защото ви чака яка работа,но безцелното прехвърляне на каквито и да е насипи няма да ви донесе успех, ако не сте запознати с някои от основните белези, по които ще определите има ли злато в реката, струва ли си физическия труд и другите разходи (храна, бензин, инструменти). 1.При […]