Промиване на Злато

Златните рудници-Стремци

На 10 км от гр.Кърджали от двете страни на пътя за гр.Хасково има десетки минни изработки, проникващи дълбоко в масива на хълма Хисар Тепе. Това са древни галерии, шахти, комини и места за кариерен добив на материал. Най-близкото селище е Стремци. До 1980г. е считано, че това е уникално тракийско светилище или гробница на могъщ […]

Промиване на Злато

Наносни златни находища.

1.Наносните златни находища са наслагания на утайки и натрупвания от пясъци чакъл и камъни,в които под въздействието на течаща вода е станало едно естествено исплуване и концентриране на злато. За да се обръзува наносното златоносно находище действат главно три условия: -Присъствие на злато във първичната скала,която е била размита. -Отделяне на от скалата чрез разяждане,изветряване и размиване. […]