XP Xtrem Hunter
XP Металотърсачи Презентации на металотърсачи

5. Преминаване през Опциите на XP XTREM HUNTER кантара XTR115 и общи съвети за ползотворна употреба

XP XTREM HUNTER кантара XTR115 е първият FMF многочестотен кантар в света. Уникалната многочестотна технология му позволява да е стабилен, спокоен откъм смущения, справящ се със земните ефекти и продуктивен. Свързването на кантара XTR115 става, както се свързва нова сонда с XP DEUS 2, а именно: натискаме горния ляв бутон при включен пулт – OPTION; […]

XP Xtrem Hunter
XP Металотърсачи Презентации на металотърсачи

4. Преминаване през настройките от Менюто на XP XTREM HUNTER кантара XTR115 и как влияят те

Ще разгледаме всички настройки в Менюто на мултичестотния FMF кантар XP XTREM HUNTER XTR115 и как влияят тези настройки на работатана уреда. При стартиране уредът показва първа заводска програма. Потребителят може да запази две потребителски програмисъс собствени настройки (втора и трета). В менюто се влиза от основния екран на търсене като се натисне средният горен […]

XP Xtrem Hunter
XP Металотърсачи Презентации на металотърсачи

3. Включване, общо запознаване с XP XTREM HUNTER кантара XTR115 и балансиране на земята

XP XTREM HUNTER кантара XTR115 е първият FMF многочестотен кантар в света. Уникалната многочестотна технология му позволява да е стабилен, справящ се със земните ефекти и продуктивен. Кантарът работи в режим Non Motion (не е нужно движение за да чуваме целта, когато XTREM HUNTER е над нея ще чуваме постоянен звук). Кантарът работи с пулта […]

XP Xtrem Hunter
XP Металотърсачи Презентации на металотърсачи

2. Сглобяване на XP XTREM HUNTER кантара XTR115 до готовност за работа

XP XTREM HUNTER кантара XTR115 е първият FMF многочестотен дълбочинен „кантар“ в света. Това е уред, едновременно работещ с две сонди. Едната е предавателна (TX), а другата приемаща (RX) антена. Целта му е засичане на големи предмети в дълбочина. Дълбочинна приставка на ДЕУС 2. Уникалната многочестотна технология му позволява да е стабилен, спокоен откъм смущения, […]

XP Xtrem Hunter
XP Металотърсачи Презентации на металотърсачи

1. Различните окомплектовки и съдържание на XP XTREM HUNTER кантара XTR115

XP XTREM HUNTER кантара XTR115 е първият FMF многочестотен дълбочинен „кантар“ в света. Това е уред, едновременно работещ с две сонди. Едната е предавателна (TX), а другата приемаща (RX) антена. Целта му е засичане на големи предмети в дълбочина.  Уникалната многочестотна FMF технология му позволява да е стабилен, спокоен откъм смущения, справящ се със земните […]