Промиване на Злато

СПИСЪК НА РАЙОНИТЕ И СЕЛИЩАТА, ЗА КОИТО ИМА ДАННИ ЗА ДРЕВЕН РУДОДОБИВ

Сподели с приятел!

Самородно злато
Самородно злато

Металотърсачи и пособия за търсене на самородн озлато Тук

Вижте картата на самородното злато в България

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tJjHiwma8BYVSsqaetrVhQ5hRkY&usp=sharing

Видинско – Белоградчишко – Монтанско – Берковско – Врачанско

Златоносни реки в Западния Балкан – р. Огоста и р. Лом и притоците им, р. Клисурска,р. Бързия, р. Ботуня, р. Шугавица, р. Гаганичка, р. Главарска, р. Бистрилишка, р. Лесковска, р. Копиловска, р. Кутловска, р. Червен Бряг, р. Рачевица, р. Гушанци, р. Дългоделска Огоста, р. Златица

с. Каниц (Видинско) – околностите

гр. Белоградчик – н. Щастие, р.Чупренска, р. Манастиришка, р. Голяма река

с. Долни Лом (Белоградчишко) – р. Голема, планина Джебарци, изворите на р. Лом, м. Висок, м. Краставица, м. Лева река

с. Стакевци (Белоградчишко) – р. Стакевска

с. Средогрив (Белоградчишко) – р. Чупренска, р. Горноломска

с. Плешивец (Белоградчишко) – околностите

с. Буковец (Белоградчишко) – околностите

с. Горни Буковец (Белоградчишко) – околностите

Белоградчишки и Чипровско-Мартиновски руден район – н. Граничак, н. Салаш, н. Щастие, н. Крачимир, н. Върбово, н. Чупрене, н. Горни Лом, н. Горна Лука, н. Песочница, н. Мартиново, н. Прекоп, н. Чипровци, н. Яворов дол, н. Синята вода, н. Рупски дол

р. Огоста – р. Златица, р. Трещина, р. Черна, вр. Сребърна, м. Прелески Грозден, м. Кладенец, м. Яворов преслап, м. Кована падина, м. Милев дол, м. Проданча, м. Черна река, р. Трещина, р. Дългоделска Огоста

с. Горна Вареница (Монтанско) – р. Огоста, р. Златица, р. Трещина, р. Черна, вр. Сребърна, м. Прелески Грозден, м. Кладенец, м. Яворов плеслап, м. Кована падина, м. Милев дол, м. Проданча, р. Черна река, р. Дългоделска Огоста

гр. Чипровци – м. Алтънина рупа, м. Рупски дол, м. Бегова рупа, вр. Хебарска чука, м. Яворов дол

с. Железна (Монтанско) – околностите

Рудно поле Копиловци – вр. Ком, н. Копиловци, н. Говежда, н. Дива Слатина, н. Дъгли дял

с. Копиловци (Монтанско) – м. Плаварски вирове, извора на р. Лава, вр. Джукина чука, м. Дренака, м. Рупски дол, м. Зелени дол, м. Брински дол, м. Дълбоки дол, м. Свиднички дол, м. Градишки камък, м. Дренака, н. Говежда

с. Дива Слатина (Монтанско) – м. Куманов дол, м. Милев дол, н. Дива Слатина

с. Дълги Дел (Монтанско) – м. Буков брод, р. Трещина, р. Крива, р. Къса, м. Попов мост

с. Говежда (Монтанско) – м. Калето, м. Попов мост, вр. Сребърна, р. Дългоделска Огоста, м. Проданча, н. Говежда

с. Черешовица (Монтанско) – р. Златица, м. Пръдиловец, м. Манастирището

с. Главановци (Монтанско) – р. Огоста

с. Еловица (Монтанско) – м. Рупе, м. Рупите

с. Помеждин (Монтанско) – околностите

с. Меляне (Монтанско) – р. Дългоделска Огоста

с. Горно Церовене (Монтанско) – р. Огоста

с. Котеновци (Монтанско) – р. Златица

с. Лесковец (Монтанско) – м. Кършия, р. Златица

с. Гаганица (Монтанско) – м. Грамаге

с. Бистрилица (Монтанско) – м. Калиманица

с. Бързия (Монтанско) – р. Бързия

с. Здръсте (Монтанско) – р. Бързия

с Заноже (Монтанско) – района към с. Спанчевци, р. Вършецка

с. Спанчевци (Монтанско) – р. Вършецка

гр. Вършец – р. Вършецка

Берковско – околностите

с. Песочница (Берковско) – м. Дрен, м. Разкръст

с. Горна Бяла речка (Берковско) – м. Чавките, Дупни връх

с. Брегозилци (Берковско) – околностите

Врачанско-Искърски руден район – н. Седмочисленици, н. Соколец, н. Искрец, Церово, р. Плакалница, н. Плакалница, н. Поп, н. Остра Могила, н. Гереня, н. Анита, н. Промка, н. Виаглава, н. Баличин преслап, н. Соколовец, м. Анатема, м. Гърло, м. Мажо, м. Венеца, м. Три кладенци, м. Ливада, м. Издремец

с. Очин дол и с. Сгуриград (Врачанско) – околностите

с. Крaпец (Врачанско) – околностите

с. Седмочисленици (Врачанско) – околностите

Ботевградско – Етрополско – Тетевенско – Ловешко – Плевенско

гр. Ботевград – м. Рибни вир

с. Правешка Лъкавица (Ботевградско) – околностите

с. Врачеш (Ботевградско) – околностите

с. Осеновлаг (Ботевградско) – м. Градището

Етрополско – м. Каменица, м. Киселица, м. Камищев камък, м. Конска, м. Елаците, м. Ватия, м. Негърщица, вр. Капалу, м. Свещи плаз, м. Голяма Занога, м. Попови ливади, вр. Баба, вр. Звездец, вр. Шиндарника, м. Разкопите, р. Малък Искър, м. Долна Каменица, м. Кору дере, р. Ябланица, р. Черна, р. Лъкавица, р. Суха, р. Негърщица

Етрополски руден район – н. Негърщица – р. Негърщица, р. Малък Искър, н. Свищи плаз, н. Елаците, н. Ватия

с. Долна Каменица (Етрополско) – околностите

с. Брусен (Етрополско) – р. Черни Вит, крепостта Чертиград

р. Бели Вит и р. Черни Вит, р. Рибарица, р. Ливчева

гр. Угърчин (Ловешко) – р. Лепетура, р. Осъм, р. Черни Осъм

с. Лесидрен (Ловешко) – околностите

с. Голяма Желязна (Ловешко) – м. Петре

Русенско – Търновско – Шуменско – Варненско

с. Писанец (Русенско) – р. Бели Лом

р. Бели Лом (Русенско) – околностите

с. Нисово (Русенско) – околностите

с. Червен (Русенско) – р. Черни Лом

с. Острица (Русенско) – р. Черни Лом

гр. Златарица (ВеликоТърновско) – р. Златаришка

с. Никюп (ВеликоТърновско) – м. Метала

с. Росно (ВеликоТърновско) – селската река

с. Мадара (Шуменско) – околностите

гр. Преслав (Шуменско) – околностите

с. Красен (Добричко) – околностите

с. Изворово (Добричко) – околностите

с. Зърнево (Тервелско) – околностите

с. Гарван (Силистренско) – околностите

с. Попина (Силистренско) – околностите

Самоковско – Софийско – Ихтиманско – Панагюрско – Пирдопско

р. Искър и притоците, изворите на р. Черни Искър, р. Урдина, р. Малевица, р. Лопушница, р. Юрушка, р. Палакария и притоците и откъм Витоша, Верила и Плана, р. Страторишница, р. Слатина, р. Бяла, р. Бистрица, р. Горублянска, р. Дървенишка, р. Драгалевска, р. Боянска, р. Владайска, р. Домуз дере, р. Суходол, р. Банкя, р. Сеславска, р. Какач, р. Симеоновска

гр. Самоков – южно от града

с. Говедарци (Самоковско) – м. Гюлечица, р. Черни Искър, р. Голяма Лопушница, р. Малка Лопушница, р. Ръждавица, р. Мальовица, м. Надарица, м. Овнарско, м. Мальовица, м. Грамадите, м. Вада, р. Урдина река, р. Ръждавица, р. Пряка река, р. Павловица, м. Надарица

с. Доспей (Самоковско) – м. Света Богородица

с. Ярлово (Самоковско) – р. Палакария

с. Белчин (Самоковско) – м. Ракитов дол, м. Мастния дол, м. Кумански дол

с. Долно Окол (Самоковско) – околностите

с. Ковачевци (Самоковско) – р. Палакария, р. Гръчка, р. Страторищница, р. Слатина

с. Поповяне (Самоковско) – р. Палакария, м. Брезе, м. Равнището, м. Кало, м. Кликач, р. Гръчка, р. Бяла вода, р. Вучанов дол, р. Студеничка, р. Лопушна, р. Просени дол

с. Алино (Самоковско) – р. Палакария, р. Студенечка, р. Лопушна, р. Просени дол, р. Палакария, р. Пипнат дол, р. Селска

с. Широки дол (Самоковско) – м. Продановски рид

гр. София – с. Горубляне, с. Панчарево, р. Боянска, с. Княжево, с. Владая, р. Крива , м. Изливо, Красно село, м. Излащи, с. Бистрица, м. Богдана, м. Копралите, м. Рудищата, р. Янчевска, р. Стара река, южните поли на Витоша и Люлин

с. Княжево (Софийско) – р. Марица, р. Омуровска, р. Новоселска

с. Бистрица (Софийско) – м. Света Богородица

с. Банкя (Софийско) – околностите

с. Голак (Софийско) – м.Пещерата

с. Бов (Софийско) – м. Издремец

с. Горна Малина (Софийско) – околностите

с. Заселе (Софийско) – околностите

Витоша – м. Златните мостове, м. Плавица, м. Златоми, м. Кикиш

Люлин планина – южните склонове на Люлин

с. Владая (Софийско) – р. Владайска

с. Кремиковци (Софийско) – околностите

с. Железница (Софийско) – околностите

с. Пасарел /с. Пусто Пасарел/ (Софийско) – околностите

с. Голаг (Софийско) – м. Рударка, м. Куршум тепе, м. Пещерата, м. Коджила

р. Струма (Пернишко) – южните склонове на Витоша, терасите и притоците, р. Кладнишка, р.Кралевдолска

с. Чуйпетлово (Пернишко) – горното течение на р. Струма, южните склонове на Витоша, м. Смильо, м.Янчевско усое, м. Сичкова бара, м.Хребета, м. Балабаница, района м/у с. Ярлово и с. Чуйпетлово, вр. Купена, вр. Чукара, м. Грамадаци, изворите на р. Мътница, м. Накев камък

с. Боснек (Пернишко) – р. Струма, вр. Петрус, м. Петрунови грамади, м. Духлите, м. Дупките, м. Ранен дол, р. Клисура, р. Мартинова

с. Студена (Пернишко) – от яз. Студена до устието на р. Рударица, р. Струма, мах. Слатина

с. Даскалово /с.Църква/ (Пернишко) – м. Виднище, м. Лютин дол

с. Горна Диканя – с. Лисец (Радомирско) – р. Клисура, р. Мартинова, р. Добри дол, вр. Петрус, м. Козарниците, мах. Драгал, м. Вакарелец, р. Коданик дере, вр. Драгоя, мах. Рударски Егреци,

с. Друган (Радомирско) – мах. Грамаде, р. Крива Матица, р. Горна Матица

с. Огняново (Елинпелинско) – р. Лесновска

с. Голема Раковица (Елинпелинско) – вр. Остра могила, м. Пчелините, м. Гробищарски дол, м. Златински дол, вр. Копана могила, н. Голема Раковица

с. Бърдо (Елинпелинско) – м. Тесни рът

с. Байлово (Елинпелинско) – околностите

Ихтиманско – м. Ямките

с. Вакарел (Ихтиманско) – р. Бъта

с. Бърдо (Ихтиманско) – м. Тесни рът

с. Пауново (Ихтиманско) – м. Дупките, р. Баба

с. Веринско /с. Чешмадиново/ (Ихтиманско) – околностите

с. Белица (Ихтиманско) – мах. Шуглевци, м. Танева чукара, вр. Букова могила, м. Златаница

Копривщенско – р. Стара, р. Крива, р. Шипченица, р. Градил, р. Бабовица, р. Куру дере, р. Маджарин, източно от Копривщица, с. Душанци, вр. Златовища

гр. Стрелча – р. Стрелчанска Луда Яна

Панагюрско – р. Луда Яна и притоците и, р. Милева, р. Муленска

Панагюрски руден район – н. Елшица, н. Красен, н. Бялата Пръст, н. Червена Могила, н. Песовец, н. Асарел, н. Медет

гр. Панагюрище – р. Луда Яна, м. Тетребаир

р. Тополница – с. Поибрене, с. Лесичево, терасите на реката Златишко, притоците от Средна Гора и Стара Планина

с. Антон (Панагюрско) – околностите

гр. Златица – р. Златевица, р. Тополница

с. Челопеч (Панагюрско) – н. Челопеч, р. Ботуня

вр. Свищи плаз – н. Свищи плаз

р. Кьой дере (Панагюрско) – м. Пресечената рътлина

с. Чавдар (Панагюрско) – р. Тополница, м. Самоков, м. Видните

р. Боререй дере (Панагюрско) – вр. Сакарджа, м. Златица

вр. Сакарджа /Окопаник/ (Панагюрско) – околностите

с. Оборище /с. Мечка/ (Панагюрско) – вр. Златев рът

с. Поибрене (Панагюрско) – р. Тополница

с. Лесичево (Панагюрско) – р. Тополница

с. Калугерово (Панагюрско) – р. Тополница

с. Бъта (Панагюрско) – р. Луда Яна

с. Попинци (Панагюрско) – м. Червена могила, вр. Петелово, н. Петелово

с. Росен (Панагюрско) – н. Росен

н. Радка (Панагюрско)

с. Елшица (Панагюрско) – н. Елшица

р. Мътивир (Панагюрско) – с. Поибрене, м. Серсем кале

Троянско – Централен Балкан

Троянско – района на горното течение на р. Черни Осъм

Севлиевско – горното течение на р. Росица и р. Видима

Габровско – р. Янтра, р. Синкьовица, р. Етър, р. Негойчица

с. Рупча (Габровско) – околностите

Тревненско – р . Дряновска до към с. Царева Ливада

Карловско – р. Стряма и притоците и

гр. Калофер – м. Алтъна

Шипченски Балкан – м. Цигански ушеци, м. Козарниците, вр. Българка, м. Солта, м. Рога, вр. Бедек, м. Плоски път

Котелско – Източен Балкан

с. Катуница (Котленско) – околностите

с. Градец (Котленско) – околностите

Средна Гора – Бакаджиците – Манастирските – Светиилийските възвишения – Сакар

Чирпанско – р. Омуровска, с. Чехларе, с. Кольо Мариново, р. Чехларска, р. Колачевска, р. Славянска, р. Санджак бунар, р. Конак дере, р. Медовска, р. Розовецка, р. Новоселска, м. Пизос

с. Чехларе (Чирпанско) – м. Лисичи дупки, м. Страшни дол, м. Ямата

с. Славянин (Чирпанско) – м. Страшни дол

с. Кольо Мариново /с. Радомир/ (Чирпанско) – м. Радов дол, м. Свинаров мост

с. Горно Ново село (Чирпанско) – м. Демир кайнак, м. Кайлука, р. Новоселска, м. Златната нива, р. Куфдере, м. Еайлъка

с. Малко Дряново (Чирпанско) – околностите

с. Голям дол (Чирпанско) – околностите

с. Найденово (Чирпанско) – околностите

с. Братя Даскалови (Чирпанско) – р. Омуровска, р. Сандъклийска

с. Сърневец (Чирпанско) – вр. Гюре тепе

с. Осетеново (Казанлъшко) – югозападно от селото, м. Букова Могила

гр. Павел Баня (Казанлъшко) – р. Гюрля

с. Ръжена (Казанлъшко) – околностите

с. Копринка /с. Салтъково/ (Казанлъшко) – р. Тунджа

р. Тунджа и притоците и откъм Копринка, Хаджидимитрово, Турия, Гюсово, Гурково, Шипка, Енина, р. Саплама, р. Свеженска

с. Свежен /с. Аджар/ (Пловдивско) – м. Букова могила

с. Златосел (Пловдивско) – р. Златна

с. Зелениково (Пловдивско) – м. Меча дупка

с. Розовец /с. Рахманлий/ (Пловдивско) – м. Копаното

с. Набожен (Пловдивско) – околностите

гр. Стара Загора – северозападно от града, м. Ай бунар /Мечи кладенец/, м. Тъмянка

с. Ракитница (Старозагорско) – м. Аламур баир

с. Хрищене (Старозагорско) – околностите

с. Змейово (Старозагорско) – околностите

с. Великово (Старозагорско) – околностите

Сакарски руден район – р. Тунджа, м. Мадандере, н. Лесово, н. Жабата, н. Сарабурмач, н. Голяма река

с. Великово (Старозагорско) – околностите

с. Прохорово (Сливенско) – н. Прохорово, м. Бакърджийницата, вр. Калето

с. Глушник (Сливенско) – към с. Калояново

с. Златари /с. Коюмджигидик/ (Ямболско) – склона на вр. Голям Манастир

с. Малък манастир (Ямболско) – околностите

с. Крумово (Ямболско) – околностите

с. Ботево (Ямболско) – околностите

с. Бояджик (Ямболско) – околностите

с. Полски градец (Ямболско) – м. Сърбино кладенче

с. Владимирово (Ямболско) – околностите

с. Доброселец (Ямболско) – м. Каракольови дупки

с. Тамарино /с. Тюркмени/ (Ямболско) – м. Трапищата, м. Баба Гана, м. Липите, м. Синилката, н. Бакаджик

с. Ситово (Ямболско) – околнстите

с. Иглика (Ямболско) – м. Осеново, м. Дупките

с. Голям Дервент (Ямболско) – м. Стария рудник, м. Скритата галерия, м. Сухата пещера

с. Браница /с. Салихлери/ (Хасковско) – околностите

с. Изворово /с. Бунарчево/ (Хасковско) – околностите

Краищенско – Трънско – Кюстендилско – Благоевградско – Санданско – Разложко – Гоцеделчевско

с. Копаница (Тетовско) – околностите

с. Арачиново /с. Малко Кърчево/ (Скопско) – околностите

с. Маркова река (Скопско) – околностите

Планина Рудочка (Гостиварско) – околностите

Планина Плавица (Кратовско) – м. Златица, с. Близнаци, с. Добрево, с. Лесново, с. Златево, с. Турско Рудари, с. Шлетово, с. Приково, с. Гривилевци, м. Черна Рупа, м. Грехача, м. Зли дол, м. Лещако, м. Свети Илия

гр. Кратово – околностите

с. Злетово (Кратовско) – м. Джгурите

с. Шопско Рударци (Кратовско) – околностите

с. Койково (Кратовско) – околностите

с. Сушица (Кратовко) – м. Римски рудници

с. Гризлевци (Кратовско) – м. Добрево

с. Радибуш (Кратовско) – м. Перперица

с. Лесново (Кратовско) – м. Люти дол

Руенско рудно поле – н. Руен – м. Сребърно коло, н. Лебница – м. Баба Вида

с. Костур (Кривопаланско) – вр. Руен

с. Преселе (Кривопаланско) – Стоименовска махала

с. Златари (Преспанско) – околностите

гр. Прилеп – р. Маден дере

Дойранско езеро – езерните тераси

гр. Демир Капия – р. Бошавица, р. Вардар, р. Демир Капия

гр. Пехчево (Македония) – м. Раковец, р. Пехчевска

с. Костурино (Струмишко) – м. Буковник, м. Прогон

гр. Валандово – р. Валандовска, р. Анска

гр. Гевгели – р. Конска

с. Калатея /Рудари/ – н. Кастория

с. Терпилос (Гърция) – древния Дисорон /Круша планина/

с. Граматна (Гърция) – околностите

с. Килиндир (Гърция) – околностите

с. Фанарли, Папрат и с. Тодораки (Гърция) – околностите

н. Лаврион

с. Горно Броди – планина Черна Гора

Вискяр планина

Брезнишко – р. Конска, р. Светля, р. Лесков дол, р. Златуша, р. Богданов дол, р. Дивотинска

гр. Брезник – м. Високи бряг, р. Лесков дол, н. Брезник

с. Банище /с. Банишор/ (Брезнишко) – м. Малорадица, м. Радица, р. Банишорска

с. Ярджиловци /с. Арджиловци/ (Брезнищко) – р. Конска

Трънско Краище – р. Ерма и притоците и

с. Глоговица (Трънско) – мах. Пласечка, мах. Тодоркина, м. Дърводелица

с. Бусинци (Трънско) – м. Ледине, м. Груин гроб, м. Рупе, м. Трепетлика, р. Бусинска

с. Вукан (Трънско) – м. Лопушански дол

с. Мрамор (Трънско) – м. Забелски дол

с. Велиново /с. Мисловщица/ (Трънско) – м. Угляр, м. Римската галерия, м. Огризево орнище, м. Лища, м. Превня река, м. Ямето, м. Бранище, н. Главна жила

с. Ерул (Трънско) – м. Ямите

с. Барье (Трънско) – околностите

с. Мосул (Трънско) – околностите

с. Милкьовци (Трънско) – м. Глог, м. Кръстатото дърво

с. Ломница (Трънско) – р. Трънска, м. Прекръсте, м. Свети Архангел

с. Зелени Град (Трънско) – р. Велинградска, м. Рупите, м. Ямето

Руй планина – м. Забелски дол, м. Рудине, м. Самоковище, м. Забелски ханове

с. Насалевци (Трънско) – м. Карловица, м. Шарков камък

с. Забел (Трънско) – м. Забелски дол, м. Рудине, м. Самоковище, м. Забелски ханове

с. Тураковци (Трънско) – околностите

Радомирско – р. Мартиница, р. Лесковска, р. Суха река, р. Врабча, р. Светля, р. Бабинска, р. Углярска, р. Касилашка, р. Жедна, р. Житуша, р. Кондорфей, р. Ноевска, р. Клисурска, р. Пещерска, р. Горнодиканска, р. Колчевска, с. Светля, вр. Рудина

с. Прибой (Радомирско) – мах. Арарци, м. Арарска загряна, м. Арарска могила, м. Арарското, м. Араруша

с. Углярци /с. Златарци/ (Радомирско) – р. Углярска, м. Клисурата, м. Рудинов дол

с. Байкалско /с. Чокльовци/ (Радомирско) – околностите

с. Извор (Радомирско) – мах. Сушичка

гр. Земен – р. Дивлянска

Босилеградско – с. Любатско, с. Тлъмино, с. Градишкин дол

с. Божица (Босилеградско) – мах. Златинова, р. Колуничка, р. Златарщица, р. Марущица, м. Рудината, м. Рупите

с. Горна Любата (Босилеградско) – м. Плавилото

с. Бистър (Босилеградско) – м. Рупите

с. Долна Ръжана (Босилеградско) – м. Плавилото

с. Бранковци (Босилеградско) – м. Ченгене коло

с. Слатина (Босилеградско) – м. Ковач

с. Зли дол (Босилеградско) – м. Рупата, м. Корубата

с. Ярешник (Босилеградско) – м. Рупче, м. Лисича дупка

с. Горно Тлъмино (Босилеградско) – околностите

с. Долно Тлъмино (Босилеградско) – м. Рудината, м. Мали рупи, м. Радина махла

с. Дукат (Босилеградско) – м. Плавилото

с. Доганци (Босилеградско) – м. Рупйе, м. Дупките

с. Мусул (Босилеградско) – мина Благодат

Кюстендилско – р. Драговищица, р. Соволщица, р. Гърленска, р. Жиленска, р. Банщица, р.Берсинска, р. Лелинска, р. Граничка, р. Бурин дол, р. Банска, р. Радоловска, р. Палатиковска, р. Бистрица, р. Соволянска, р. Периволска, р. Елешница, р. Сушица, р. Кобилска, р. Драгойчинска, р. Друмуарска, р. Метохийска, р. Слокощица, доловете и долчините през с. Ямборано, с. Стенско, с. Горановци, с. Горно Уйно, с. Трекляно, с. Соборище, с. Модро поле, с. Киселища, с. Долни Коритен, с. Ръждавица, с. Градишки дол, р. Средна Струма, р. Берзинска, р. Гращичка, р. Речица, р. Джерман, м. Златовършец, м. Рудини планини, м. Суришнишки рудини

гр. Кюстендил – р. Банщица, около древна Пауталия

с. Царица (Кюстендилско) – м. Златарска вада

с. Сапарева Баня (Кюстендилско) – околностите

с. Шатковица (Кюстендилско) – м. Камък, мах. Иванова, м. Вълчите дупки

с. Чешлянци (Кюстендилско) – околностите

с. Средорек (Кюстендилско) – околностите

с. Николичевци (Кюстендилско) – околностите

с. Долно Кобили (Кюстендилско) – околностите

с. Трекляно (Кюстендилско) – м. Златареви Рупи, р. Треклянска, м. Света вода

с. Габрашевци (Кюстендилско) – р. Треклянска

с. Горни Коритен (Кюстендилско) – околностите

с. Долни Коритен (Кюстендилско) – околностите

с. Злогош (Кюстендилско) – м. Рудник

с. Ресен (Кюстендилско) – околностите

с. Горно Уйно (Кюстендилско) – ГорноУйненската котловина, м. Какаразин дол, р. Драговищица, м. Ямето, м. Перивол, м. Здравков дол, м. Здравкова махла, р. Уйнещица, мах. Крецул, м. Будим града, м. Лисичи дупки

с. Полетинци (Кюстендилско) – околностите

с. Долно Уйно (Кюстендилско) – м. Ямите, р. Драговищица

спирка Скакавица (Кюстендилско) – м. Грънчар

с. Гърбино (Кюстендилско) – м. Златева дупка, м. Златодол

с. Ръждавица (Кюстендилско) – терасите на р. Струма, м. Златев дол

с. Драговищица (Кюстендилско) – м. Перивол, р. Драговищица

с. Соволяно (Кюстендилско) – р. Драговищица, р. Струма

с. Скриняно (Кюстендилско) – р. Бистрица, р. Драговищица

с. Кортен (Кюстендилско) – околностите

с. Лебница (Кюстендилско) – мах. Лебница

с. Невестино (Кюстендилско) – м. Кадин мост, р. Струма

с. Цървена Ябълка /с. Црвена Ябука/ (Кюстендилско) – р. Църна, м. Папратска махала

с. Пастух (Кюстендилско) – Скринския пролом, р. Струма

с. Ваксево (Кюстендилско) – м. Адамски дол, р. Речица

Дупнишко – р. Разметаница, р. Мътница, р. Тополница, р. Вучковска, р. Скринска, р. Коркинска, р. Новоселска, р. Бобовдолска, р. Балановска, р. Грамаге

гр. Дупница – околностите

с. Фролош (Дупнишко) – м. Козачета, района южно от селото

с. Бобошево (Дупнишко) – м. Врътен камък

с. Мламолово (Дупнишко) – мах. Крич

с. Мало село (Дупнишко) – р. Разметаница

с. Баланово (Дупнишко) – м. Рупките, р. Разметаница

с. Грамаде (Дупнишко) – р. Разметаница

с. Каменик (Дупнишко) – м. Камене

с. Усойка (Дупнишко) – околностите

с. Слатино (Дупнишко) – м. Ислатна

с. Кръчино (Дупнишко) – р. Кръчинска

с. Смочево (Дупнишко) – р. Кръчинска

с. Горни Драгодан (Дупнишко) – околностите

с. Мурсалево (Дупнишко) – околностите

с. Кочериново (Дупнишко) – р. Крашевица

гр. Симитли – околностите

Благоевградско – склоновете откъм с. Пехчево, терасите на р. Струма, р. Рилска

гр. Благоевград – западно от града, горното течение на р. Струма към Витоша

с. Зелен дол (Благоевградско) – р. Струма, р. Зелендолска

с. Горно Българчево (Благоевградско) – м. Свинекомплекса, м. Водоема, р. Лисийска

с. Логодаш (Благоевградско) – мах. Кадийска

с. Сухострел (Благоевградско) – м. Градището, вр. Мура

с. Лъки (Благоевградско) – м. Балкан Махала, р. Селска река

с. Топлица (Благоевградско) – околностите

с. Тешово (Благоевградско) – м. Римско селище, м. Демир коло, м. Махала

Мелнишко – р. Черешница

с. Петрово (Мелнишко) – м. Жувачен дол

с. Голешево (Мелнишко) – вр. Голак, м. Точи дол

с. Сенгелово /с. Ангистрон/ – мина Сенгелово

с. Караташ (Демирхисарско) – околностите

с. Капнофитон /с. Червище/ (Серско) – околностите

с. Гюренджик (Драмско) – околностите

гр. Нигрита – р. Черпища

Планина Пангей /Кушница/ (Кавалско) – руника Скаптесиле

с. Никишан (Кавалско) – околностите

гр. Правище – ман. Свети Иван Кушнишки

Планина Символон /Карабаир/ – с. Демирли

с. Гюмюшли (Кавалско) – околностите

гр. Драма – околностите

Планина Чал Даг – древния Филипи, м. Кренидас, м. Ракча, м. Дикилиташ

Правишкото блато /Берекетлигьол/

гр. Кавала – с. Бадем чифлик

с. Рудино (Мъгленско) – с. Пела

Солунско – с. Осиково

с. Рупа (Солунско) – р. Струма

гр. Страгони (Солунско) – н. Олимпиас

с. Сидерокавсия /с. Сидерокапса/ (Солунско) – древния Сидерокапса

с. Коронуда /с. Абрур/ (Солунско) – околностите

с. Аладика (Солунско) – околностите

с. Никополис /с. Зарвара/ (Солунско) – околностите

с. Критя /с. Йеникьой/ (Солунско) – околностите

с. Арако /с. Лазико/ (Солунско) – околностите

с. Неа Филаделфия /с. Оселница/ (Солунско) – околностите

с. Мегали Пнагия /с. Реденик/ (Солунско) – околностите

с. Станос /с. Стан/ (Солунско) – долината на р. Вардар и притоците и

н. Тасос

н. Къркинско м/у Гюмюрджина и Дедеагач

м. Бельова падина – м. Чаликовото блато

планина Славянка-Алиботуш /Каракьой/

вр. Шаралия (северен Пирин) – р. Разколска

Разложко – м. Краища

гр. Якоруда (Разложко) – м. Рудището

с. Бабяк (Разложко) – мах. Шайгови колиби, м. Дуова дупка, вр. Бабешка чука, м. Чиликово блато, н. Бабяк

с. Гарван (Разложко) – мах. Златарица

с. Кузьово (Разложко) – околностите

вр. Сребрен /Гюмюш Чал/ – р. Гюмюшдере, н. Сребрен, района м/у Сребрен и м. Беглика, м. Чатъма, вр. Манастиря

с. Елешница (Разложко) – р. Златарица, р. Места

с. Гостун (Разложко) – р. Матан дере

с. Осеново (Разложко) – м. Пальовица

с. Филипово (Разложко) – околностите

с. Крастава (Велинградско) – м. Бакалска колиба, м. Арнаутска поляна, м. Алан дере, м. Беглика, м. Чатъма

Гоцеделчевско /Неврокопско/ – р. Места и притоците и откъм Родопите

гр. Гоце Делчев /Неврокоп/ – околностите

с. Рибново (Гоцеделчевско) – м. Мадена

с. Гайтаниново (Гоцеделчевско) – р. Буровица

с. Пирин (Гоцеделчевско) – околностите

с. Мусомища (Гоцеделчевско) – древния Никополис Ад Нестум

с. Осиково (Гоцеделчевско) – р. Беликовско дере

с. Ковачевица (Гоцеделчевско) – околностите

с. Скребатно (Гоцеделчевско) – околностите

с. Господинци (Гоцеделчевско) – м. Костадин

с. Балдево (Гоцеделчевско) – мина Канина

с. Огняново (Гоцеделчевско) – м. Баните

с. Гърмен (Гоцеделчевско) – около Никополис Ад Нестум

с. Марчево (Гоцеделчевско) – р. Гужевац дере

с. Дебрен и с. Крушово (Гоцеделчевско) – р. Ваклювишко дере, р. Добренска, р. Крушовско дере

с. Долен (Гоцеделчевско) – околностите

с. Блатска (Гоцеделчевско) – р. Чавдар дере

с. Абланица (Гоцеделчевско) – м. Слатина, м. Кичево, м. Грамаде, м. Самокову

с. Парил (Гоцеделчевско) – м. Рупите, м. Костандово блато, м. Божкова курия, м. Преслапа, м. Стара рудница

Родопите

р. Марица – горното течение до гара Белово, р. Вакарелска, р. Стара река, р. Крива река, р. Адгница

гр. Костенец – с. Сестримо и с. Бельово

гр. Долна Баня /с. Баня/ (Пазарджишко) – м. Прекоп, р. Крива, р. Ошляк

гр. Белово – р. Вакарелска, р. Стара, р. Крива, р. Адгница

гр. Пазарджик – околностите

с. Сестримо (Пазарджишко) – м. Прекоп, р. Крива река, р. Ошляк

с. Габровница (Пазарджишко) – околностите

с. Голямо Белово (Пазарджишко) – околностите

с. Сърница (Пазарджишко) – околностите

с. Синитово (Пазарджишко) – околностите

с. Момина Клисура (Пазарджишко) – околностите

с. Огняново (Пазарджишко) – м. Бесапара

с. Капитан Димитриево (Пазарджишко) – м. Копаните могили, м. Перперек

с. Бяга (Пазарджишко) – околностите

гр. Пещера – района към Брацигово

р. Въча – р Караджадере, р. Кричим, р. Широколъшка, р. Девинска, р. Гашня

с. Брезе (Девинско) – околостите

с. Селча (Девинско) – околностите

с. Михалково (Девинско) – вр. Персенк, м. Татардере

с. Лесково (Девинско) – м. Малката поляна, м. Голямата поляна, вр. Сърнево, вр. Димчовица, м. Тъмницата, м. Фурната, м. Дрен дол, м. Берковица, м. Равница, м. Сребърница, м. Коюмджи дере, м. Борово

руден район Лесково-Селча-Михалково – н. Рангелите, н. Нивището, н. Фурната, н. Голяма поляна, н. Сърнево, н. Шинка, н. Димчевица, вр. Угарница, м. Карталията, м. Малката поляна, м. Старата граница, м. Тъмницата, м. Фурната, м. Дрендол, м. Берковица, м. Равница, м. Сребърница, м. Куюмджийското дере, м. Деве баир, вр. Персенк, м. Борово

с. Върбово (Смолянско) – м. Калевище

с. Павелско (Смолянско) – мина Цар Асен, м. Стоките, м. Дупките, м. Стокенските ливади, м. Габрово

Маданско рудно поле – н. Страшимир – м. Градището, м. Свети Георги, м. Надежда, н. Сполука, н. Бориева, н. Гюдюрска, н.Шаренка – м. Марите, н. Пшеничище, н. Конски дол, н. Петровица, н. Крушев дол, н. Върба – вр. Кючкая, н. Шадийца, н. Борски дол, н. Рибница, н. Ровино, н. Старцево – м. Омарево, м. Рупището, н. Мързян, н. Рачишко дере – западно от с. Трън, н. Барска падина – м. Горен Барам

с. Страшимир (Златоградско) – м. Кел мара, м. Маденя, м. Рупите, н. Страшимир

гр. Батак – м. Беглика, м. Доспатски ханове

Давидковско рудно поле – н. Ряка, н. Подвис, н. Меча дупка, н. Купена, н. Кръстатица

Лъкинско рудно поле – н. Говедарника, н. Септември /Кенандере/, н. Джурково, н. Чертока, н. Брайковица, н. Балкан махала – м. Горанска падина, м. Пилево, м. Белица, н. Борово, н. Карачелебийца – южно от Чеперале, н. Персенк (Цар Асен)

с. Белица (Асеновградско) – мина Сребрица

с. Горнослав (Асеновградско) – околностите

с. Долнослав (Асеновградско) – р. Луда Яна

с. Златитрап (Пловдивско) – околностите

с. Храбрино (Пловдивско) – м. Алтън дере, р. Първенецка

гр. Първомай – р. Избеглий, р. Язла, р. Марица

с. Клокотница (Хасковско) – околностите

с. Добрич /с. Кюреджи/ (Хасковско) – околностите

с. Крепост (Хасковско) – околностите

с. Орлово (Хасковско) – околностите

с. Караманци /с. Улу дре/ (Хасковско) – околностите

с. Душка (Хасковско) – околностите

с. Спахиево /с. Сейменлии/ (Хасковско) – м. Чала, м. Каин бунар, м. Иредже дере, м. Пехливан кър, м. Екюзията, мах. Чала, н. Чала, н. Сърница

с Бей гюню (Хасковско) – околностите

с. Кучи баши (Хасковско) – околностите

с. Вълче поле (Хасковско) – околностите

с. Тънково /Инджекьой/ (Хасковско) – р. Миладиновска

Симеоновградско – всички десни притоци на р. Марица

гр. Симеоновград – м. Злати дол, р. Раздол

гр. Харманли – р. Домуз дере, р. Улу дере и притоците и, р. Урул дере, р. Кифали, р. Голема

с. Белица (Харманлийско) – мах. Лозен, м. Попови рупи, м. Ермички дупки, р. Маден, м. Белия сипей

с. Шикръ овасъ (Харманлийско) – околностите

р. Арда и р. Бяла река – р. Егри дере, р. Ерма, р. Върбица, р. Крумовица, р. Сив кладенец, р. Бяла

с. Комунига (Кърджалийско) – мах. Йенидже

с. Бял извор (Кърджалийско) – околностите

с. Повиен /с. Мандъргач/ (Кърджалийско) – околностите

с. Генерал Гешево /с. Гюлджук/ (Кърджалийско) – р. Върбица

с. Дрангово /с. Ип дереси/ (Кърджалийско) – околностите

с. Сувурджик (Кърджалийско) – околностите

с. Саръмашак (Кърджалийско) – околностите

с. Завоя /с. Йениджекьой/ (Кърджалийско) – р. Върбица

гр. Кърджали – р. Арда

с. Горна крепост (Кърджалийско) – мина Перперек, р. Перперек

с. Висока поляна /с.Яйлъджик/ (Кърджалийско) – околностите

с. Сърнак (Кърджалийско) – околностите

с. Тинтява (Кърджалийско) – околностите

с. Черничено (Кърджалийско) – м. Чаирско дере

с. Орешари (Кърджалийско) – околностите

с. Горно поле /с. Турско поле/ (Кърджалийско) – р. Арда

с. Долноселци (Кърджалийско) – околностите

с. Ламбух (Кърджалийско) – околностите

гр. Джебел – околностите

с. Обичник (Момчилградско) – околностите

гр. Крумовград – м. Ада тепе

с. Седефче (Крумовградско) – мах. Рударка, м. Маданлар тепеси

Маджаровско рудно поле – м. Старо село, р.Арда

гр. Маджарово – м. Гюрген, н. Маджарово

Звезделсо рудно поле – н. Звездел – м. Мадандере, н. Галенит, н. Пчелояд, р. Габрово

гр. Ивайловград – р. Луда Яна

Ивайловградско – р. Луда Яна и притоците

с. Камилски дол (Ивайловградско) – м. Караиваница, м. Гръцки бунар, м. Хрий дере, м. Наредените камъни, вр. Сребърница, н. Камилски дол

с. Попско (Ивайловградско) – м. Мадем дере, м. Черковна могила, м. Пъндаджик кузу, м. Кетенлик, н. Попско

с. Розино (Ивайловградско) – р. Бяла река

с. Пелевун (Ивайловградско) – околностите

с. Ленско (Ивайловградско) – околностите

с. Костилково /с. Чекирдекльо) (Ивайловградско) – м. Михал тепе

с. Мандрица (Ивайловградско) – околностите

гр. Димотика (Турция) – околностите

Странджа

Странджанско – р. Велека, р. Резовска, р. Факийска, р. Средецка

Бургаски руден район – н. Карабаир, н. Черни връх, н. Росен, н. Зидарово, н. Вършило, н. Кондолово, н. Изгрев, н. Заберново, н. Граматиково, н. Малко Търново, н. Вълчаново, н. Добрич, н. Попово, н. Горска поляна, н. Раздел, н. Гранитово, н. Върли бряг, н. Бей конак, н. Димчево

Росенско рудно поле – н. Отманли, н. Метоха, н. Росен, н. Стаханов – м. Кюмюрлука, м. Куручешма, м. Шопово кладенче, м. Атия, н. Червено знаме – м. Пропадналата вода, н. Медни рид /Бакърлъка/ – м. Дядо Сотировото кладенче, н. Сърнешко кладенче – м. Канарата, н. Чиплака – м. Голям Чиплак, м. Малък Чиплак

с. Росен (Бургаско) – мина Росен

н. Ново Паничерево – м. Кованлъка

Зидаровско рудно поле – н. Канарата, н. Юрта, с. Присад, с. Зидарово, н. Извор

с. Зидарово (Бургаско) – м. Канарата, м. Юрта, н. Зидарово

н. Върли бряг, м. Ленко

Вършиловско рудно поле – с. Вършило, н. Караисък, н. Домузтарла, н. Свети Константин, н. Беич, н.Тясна бърчина, н. Дишлика, н. Крушевец, р. Даръ дере, н. Домуз тарла, м. Потонски дол, н. Тетре баир, н. Аламата, н. Крушевец

с. Звездец (Бургаско) – околностите

с. Калово (Бургаско) – р. Сухата река, м. Крушака, м. Хайдушка бърчина, м. Петров чукар

с. Евронезово (Бургаско) – околностите

с. Близнак (Бургаско) – м. Сечена скала, м. Конски дол

с. Горна поляна (Бургаско) – околностите

с. Факия (Бургаско) – околностите

с. Пънчево (Бургаско) – р. Пънчевска, р. Чибук дере, м. Остра могила, м. Хайдушка могила

с. Росеново (Бургаско) – м. Богданово, м. Овчи кайряк

с. Горска поляна (Бургаско) – околностите

с. Кондолово /с. Мързово/ (Бургаско) – околностите

с. Българи – м. Рупите, м. Сгурийте /Скурните/

с. Пирок (Бургаско) – околностите

с. Чаглаик (Бургаско) – околностите

с. Заберново (Бургаско) – околностите

с. Садово (Бургаско) – крепостта Карсу

с. Изгрев (Бургаско) – околностите

с. Визица (Бургаско) – вр. Самунджийка, м. Пазлашки дол, м. Тиклешка река, р. Кирена

с. Писменово (Бургаско) – н. Писменово

с. Велика (Бургаско) – м. Гларус баир

с. Бродилово (Бургаско) – вр. Папия

гр. Ахтопол – м. Меча дупка

с. Синеморец (Бургаско) – околностите

с. Резово (Бургаско) – м. Старо Резово, м. Златцето, р. Резовска, м. Цикнихорските колиби, м. Мънастирич

Граматиковско рудно поле – с. Заберново – м. Муньов чукар, м. Цъвцово, н. Мильов рът, н. Рупите, н. Бяла Вода, н. Факия

с. Граматиково (Бургаско) – н. Синя бара, н. Муньов Чукар, н. Раево, н. Карцалево, н. Димов Чукар, н. Керемидото, н. Стоев Чукар, н. Ингьозов проход, н. Бучово, н. Свети Константин, н. Търново, н. Боже име, н. Пернио, н. Церие, н. Калугерово – р. Калугеровска, н. Трапищата

Малкотърновско рудно поле – н. Бърдцето, н. Древни проходи, н. Малката могила, н. Младеново, н. Пропада, н. Зяшка поляна

гр. Малко Търново (Бургаско) – м. Бърдцето, м. Малката могила, м. Градището, м. Карагуйски дол, м. Мишкова нива

с. Бръшлян (Бургаско) – западно, м. Айдере, м. Кадърица

с. Делчево (Бургаско) – м. Мишкова нива

с. Младиново (Бургаско) – н. Младеново, м. Пропада, м. Градището, м. Кукузелов чукар

с. Сливарово (Бургаско) – м. Рудя, м. Кара Стойка, м. Биволарника, м. Света Марина

находища на територията на Турция – н. Голямо Крушево, н. Куру дере, н. Малък Самоков, н. Иглика

с. Дере кьой (Турция) – м. Въпите

с. Малък Самоков (Турция) – м. Свети Атанас

СЪКРАЩЕНИЯ

гр. – град / с. – село / мах. – махала
м. – местност / н. – находище
р. – река / яз. – язовир

Сподели с приятел!

3 thoughts on “СПИСЪК НА РАЙОНИТЕ И СЕЛИЩАТА, ЗА КОИТО ИМА ДАННИ ЗА ДРЕВЕН РУДОДОБИВ

    1. Много от селата са със старите имена та е възможно и това да е старото име на днешното.Благодаря за сигнала

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.