XP Металотърсачи

XP Deus V4 баланс на земята – Ground Sensitivity – Разяснение на основните функции

Сподели с приятел!

Какво е баланс на земята?
Без баланс на земята (грунд баланс, отстройване на земята) металдетекторът ще засича земята под краката ви като сигнал.

Балансирането на земята е форма на отхвърляне на земята, докато в същото време уредът запазва възможността да засича черни и цветни сигнали, много сходно е с отхвърлянето на черните сигнали, чувайки цветните.
Типичните условия на почвата са или проводима почва или магнетична, понякога комбинация от двете. Например типичната земя в Обединеното Кралство е влажна, което я прави проводима; след това дълги години естествени и изкуствени торове и почвата се превръща в съвкупност от минерали, които се различават от обект до обект. Друг пример са черните пясъци, солените води и високата концентрация на други минерали във водата, които изискват различен тип настройки.
Всичко това е трудна задача за металдетекторите – понякога е невъзможно да се получи точен баланс на земята, така че тогава компромисът е единственото решение. Заради това XP предлага заводски зададена настройка на земята, за да не се грижите за сложни настройки.

Нужно ли е да настройвам земята?
Отговорът е не – операторът не винаги е нужно да изпълнява тази процедура, защото XP се е прогрижил софтуерно до голяма степен и фабрично зададената настройка е адекватна за 99% от търсенето на сушата. Операторът може да настрои земята, ако иска да промени характеристиките на машината заради промяна на околната среда или за да открие специфични сигнали. Въпреки това той трябва да има предвид, че може да има негативни последствия, ако земята е зададена неправилно. Преследването и задаването на номерата на земята, които се показват на екрана може да бъде най-голямата грешка.

Показанията на екрана за земята и постоянството им
Това е вероятно най-лесния начин да се обясни как се генерират номерата на земята.

Ниво на минерализация
Ниво на минерализация

Фиг. 1. Стълб за минерализацията.
Нека да вземем металотърсач XP Деус и да тестваме монета пред антената: когато монетата е близо до антената числото на засечения метал на екрана не се променя; отдалечаваме монетата и показанията не са така точни. Тоест когато сигналът не е много силен показанията не са така точни.
Същото важи и за показанията на земята; силният сигнал (отзвук) от почвата се индикира чрез висок стълб в дясната част на екрана на дистанционното – на стълбчето може да се разчита за степента на минерализация (Фиг. 1). Нисък стълб на минерализацията показва слаб отзвук (слаб земен сигнал), така че показанията на земята ще бъдат променливи и в много случаи неточни.

Версия 4.1 Чувствителност на земята (Ground Sensitivity)
Версия 4.1 има нова екстра – чувствителност на земята (GROUND SENS) (Фиг. 2). Тя позволява на оператора да настрои колко силен трябва да е сигналът на самата почва преди:
а) показанието на екрана за земята да покаже число (ако е слаб отзвукът се показват две черти – -)
б) Деус да започне да следи земята. Например ниски цифри на GROUND SENS изискват по-силен отзвук от почвата за да активират показанията на земята и следенето .

Ground Sensitivity е новост за софтуер V4. 1 на металотърсач XP DEUS
Ground Sensitivity е новост за софтуер V4 1 на металотърсач XP DEUS

Фиг. 2. XP Deus настройка на чувствителността на земята.

Чертите са знак, че сте със софт. 4.1.
Чертите са знак че сте със софт 41

Фиг. 3. Заводска настройка на земята.

Високо минерализираните почви дават най-силен собствен сигнал показан посредством висок стълб на минерализацията.
Ако не е получен силен сигнал от самата почва металдетектор XP Деус вече ще индикира в показанието на земята – – и ще настрои автоматично уреда на земя 88 (Фиг. 3). Същото ще покаже и ако антената не се движи за известно време – когато започне да се движи отново ще покаже показания на земята, ако земният сигнал е достатъчно силен. (Имайте предвид, че предните версии на Деус софтуера имаха фиксирана настройка на чувствителността на земята 10).

Коя е най-добрата настройка на чувствителността на земята?
В повечето случаи между 4 и 6 ще работи добре.

Как настройвам чувствителността на земята?
Може да сте на Tracking (проследяване) или Manual (ръчен) зададен баланс на земята в менюто.
Движете антената над земята, както когато търсите. XP не препоръчва помпане на антената, тъй като това може да доведе до прекалено високи показания на земята. Както си движите антената, търсейки, наблюдавайте числото на земята и настройвайте според показанията, които виждате. Гари Блекуел предпочита да вижда постоянно тези показания на земята – – само от време на време числа, но вие може да искате да виждате постоянни числа, без – – . Тук няма абсолютно точна настройка, тъй като това е професионална допълнителна настройка към земята, която изисква време и тестове за да се запознаете по-добре с нея. Не е препоръчително да настройвате чувствителността на земята (Ground Sensitivity) прекалено високо (9 – 10), защото така ще се наблюдават много и различни показания на екрана на земята и уредът ще се опитва да показва или проследява всяка промяна в почвата дори най-малката и, както споменахме по-рано, тези числа може да бъдат неточни.

Настройките проследяване на земята (Tracking) + чувствителността на земята (Ground Sensitivity), работейки заедно
Сега вече със софтуер 4.1, използвайки настройката за чувствителност на земята (Ground Sensitivity), вие може да кажете на уреда кога точно да проследява земята.
Например: Ако настроите чувствителността на земята, така че показанията за числото на земята да се показват, само когато уредът засече много минерализирана почва, тогава той ще проследява само тогава. Когато не проследява (когато минерализацията е по-слаба) балансът на земята ще е настроен автоматично на 88.

Защо балансът на земята е зададен автоматично на 88 при тракинг, когато няма сигнал от самата земя?
88-90 може да се каже, че е най-добрата настройка на земята при повечето търсене на сушата. Тя елиминира голяма част от „горещите“ камъни и минералите. Това е и предпочитаната настройка на земята за Гари Блекуел.
Да си представим, че търсите в лека почва, с уред настроен за проследяване на земята и чувствителността на земята ви е настроена да проследява само, когато минерализацията на почвата е висока. В този случай показанията на земята на екрана ще бъдат – – през повечето време. Като минете над почва, която е „по-тежка“ (по-минерализирана) машината ще започне сама да следи земята и да показва число на екрана за земята. Тъй като голямата част от почвата от примера е лека тя няма да има достатъчно силен почвен сигнал за да активизира отново по-ниската стойност като вече сте подминали по-високо минерализираната почва, а ще остане на висока настройка, което ще доведе до неправилен баланс на земята. В този случай идва на помощ автоматично зададената настройка на земята 88, до следващата площ с висока минерализация, която наново да активира проследяващата функция. Още веднъж – това зависи от вашата настройката за чувствителността на земята. Автоматичното проследяване на земята е най-добре да се ползва при плавно преминаване на почвите от една към друга. Не се препоръчва при почва, която е много замърсена с железа и почва, която се променя прекалено често.

Може ли използването на по-ниска настройка на земята да даде повече дълбочина?
Разбира се, в много случаи по-ниско зададената стойност на земята от реалната може да увеличи дълбочината на засичане, но трябва да се знае, че това е за сметка на нещо друго. Например по-ниско зададената настройка на земята може да причини нежелани сигнали от „горещите“ камъни и керамиката, както и да направи сондата свръхчувствителна, особено при търсене във влажна почва. Чувствителност (SENS) настроена на 99 също ще доведе до повече дълбочина, но търсенето и в този случай ще е прекалено трудно, почти невъзможно.

Грунд нотч на металотърсач XP DEUS 4
Грунд нотч на металотърсач XP DEUS 4

Фиг. 4.

Мога ли да вдигна баланса на земята до 99?
Ръчното задаване на по-висока стойност на земята може да бъде също толкова вредно, колкото и на по-ниска стойност от реалната. При ръчно задаване на земята 99 много високопроводимите цели могат да се изместят в зоната на дискриминация. Например голямо сребро може да издава нисък звук като желязо, ако земята е ръчно настроена прекалено високо.

Когато настроя земята на ниска стойност чувам сигнали от „горещите“ камъни, могат ли те да бъдат елиминирани?
В много ситуации тези камъни има възможност да не се чуват. „Горещите“ камъни могат да се отстроят от баланса на земята (грунд баланс).

Представяне на функцията Ground Notch
Операторът може да избере ръчно отрязък от земята, който да бъде игнориран. В този случай „горещите“ камъни биват заглушени от Ground Notch функцията. Тази функция на земята отрязва отзвука от част от земята, която може да съдържа „горещи“ камъни или минерализация.
На Фиг. 4 „горещ“ камък, който е със стойност на земята 88 е елиминиран от Ground Notch зададен в изрязък 83-90. Основното отстройване на земята в случая е 60-76; може да видите, че земята от 77 до 82 не е отстроена; 90 е максимума за Ground Notch настройката към земята.
Запомнете, че това е скалата за земята, а не за дискриминацията на металите.
Фабрично заложените настройки на земята са в диапазона от 60 до 95 – на 90 всички нежелани „горещи“ камъни и минерализация са елиминирани. Дори малката промяна от 90 на 88 ще направи машината малко по-нервна при наличието на наистина тежък терен.

Защо настройките за плаж изискват и различен баланс на земята?
Това е защото мокрият морски пясък има различен минерален състав, така че се изисква различно отхвърляне на земята, което може да е от 0 до 30.
Фиг. 5 показва, че обикновено мокрият морски пясък се балансира около 25 – препоръчително е да се обръща внимание на зададената от вас чувствителност на уреда, когато търсите на мокър морски пясък, тъй като може да е нужно намаляване на чувствителността за по-добра и стабилна работа на уреда.

Грунд баланс при алкални почви
Грунд баланс при алкални почви

Фиг. 5.

Искам да чувам „горещите“ камъни и керамиката, защото ми дават информация за обекта, по който минавам, но като намаля числото на земята ръчно, те ми дават висок тон. Възможно ли е да звучат с нисък тон?
Да, сега вече е възможно от софтуерна версия 4 нататък, използвайки настройка на звуците Full Tones. Скалата на дискриминация сега вече слиза под 0 и стига до минус 6.4, с тази дискриминация (ако е настроена под нулата) вече ще чувате „горещите“ камъни и керамиката с нисък звук. Ако искате да елиминирате звука от тях, просто увеличете дискриминацията от минус 6.4 до минус 2 и тогава вече ще чувате само черни и цветни сигнали.
Точно тук се засичат баланса на земята с дискриминацията на металите, но това е тема за друга публикация.

Програма 10 (Goldfield) използва ли същия баланс на земята?
Програма 10 използва малко по-различна филтрираща система за земята и изисква абсолютно точен баланс на земята за най-добра работа и резултати. Трябва да започнете с балансиране на уреда на чисто място без метали отдолу. Движите бавно антената над земята нагоре – надолу, когато наближи земята натискате бързо и отпускате бутона „PIN POINT” на дистанционно (най-долният бутон по средата). Ако уредът продължава да работи нестабилно или има много паразитни сигнали намалете чувствителността и повторете процедурата.

Работейки на програма 10 вие можете да задавате следните начини за баланс на земята:
1- Ръчен баланс (сами настройвате числото на земята, или пък помпане на сондата по начина по-горе)
2- Плаж (за работа на плаж, където има соли)
3- Автоматично проследяване на земята (уредът проследява земята и сам се балансира според почвата).

Надявам се, че написаното ви помогна да вникнете малко повече в уреда и в това колко всестранен и подходящ за много различни цели може да е металдетектор XP Деус. Може да е прост за тези, които искат да го включат и да започнат да търсят със заводските настройки, но може да бъде и сложен давайки възможност за много ръчни настройки.

Заключение: Земята, в която търсим е променлива, ако търсите максимална дълбочина запомнете, че условията на земята в повечето случаи диктуват производителността на вашия уред. Работейки с прекалено нервен (издут) уред, даващ много паразитни сигнали има голяма вероятност да пропуснете дребни сигнали.

Представено от SPVS

Сподели с приятел!

One thought on “XP Deus V4 баланс на земята – Ground Sensitivity – Разяснение на основните функции

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.