Publication 2
XP Металотърсачи Презентации на металотърсачи

Част 2: Програми на работа на XP Deus II 2/10

Сподели с приятел!

Предимствата на XP Deus II (Деус 2) са много, но едно от тях е богатата му гама от програми, подходящи за всякакъв тип търсене при всякакви условия и разнообразни почви.

Уредът разполага с 12 фабрично зададени програми и 12 свободни слота за потребителски програми. С настоящата версия има още 2 допълнителни заводски програми, които са на 13 и 14 позиция като тези 2 допълнителни програми могат да се изтриват от потребителя.

Програмите се сменят от началния екран на търсене с бутоните + и – от дистанционното (долен десен бутон и долен ляв бутон).

Нека се запознаем с 14-те фабрични програми, с които идва при нас Deus 2:

1. ОБЩА (GENERAL) FMF програматя работи на множество честоти едновременно, достигайки максимална честота до 40kHz. Отхвърляне на проводима почва. Основната (GENERAL) програма работи на ниски и високи честоти и дава отличнo разпознаване на целите в почвата. Подходяща е както за начинаещи, така и за опитни потребители. Предлага отлично съотношение цел/фалшив сигнал в земята. Отхвърля влагата в почвите, която може да причини ореоли около черните сигнали и да даде фалшиви звуци при преминаване сондата над дупки (дупков ефект). Следователно ще имаме повече увереност в дълбоките цели. Това отхвърляне на влажна/мокра почва по този начин отслабва много слабопроводимите сигнали като кокс (въглища) и в по-малка степен някои много тънки цели като алуминиево фолио.

Програмата заводски е с 3 тона. Reactivity (бързината) й е 2.5. Дискриминация 10.

2. ЧУВСТВИТЕЛНА (SENSITIVE) FMF програма – тя работи на множество честоти едновременно, достигайки максимална честота до 40kHz. Програмата SENSITIVE използва ниски и високи честоти до 40 kHz. Високо ефективна при всички цели, тя е също така много ефективна в минерализирана и замърсена земя при търсене на най-малките цели.

Програмата заводски е с 3 тона. Reactivity (бързината) й е 2.5. Дискриминация 6.8. Има изрязване (Notch) от 23 до 25.

3. ЧУВСТВИТЕЛНА ВСИЧКИ ТОНОВЕ (SENSI FT) FMF програма – тя работи на множество честоти едновременно, достигайки максимална честота до 40kHz. SENSITIVE FULL TONES се базира на същата платформа като програма 2  – ЧУВСТВИТЕЛНА (SENSITIVE), но е конфигурирана с пълен тонален аудио режим (Full Tones – всички тонове), с реактивност (Reactivity – бързина) зададена на 3 вместо 2.5. Той предлага много богата и информативна звукова идентификация, която изисква малко повече опит, тъй като всеки целеви индекс (Target ID – числото за проводимост) генерира различен тон, пропорционален на проводимостта. Много ефикасна в силно замърсена с железа и минерализирана земя.

Програмата заводски е с всички тонове (Full Tones). Reactivity (бързината) й е 3. Дискриминация минус 6.4. Има изрязване (Notch) от 23 до 25.

4. БЪРЗА (FAST) FMF програма – тя работи на множество честоти едновременно, достигайки максимална честота до 40kHz. Бързата програмата – FAST, е базирана на същата платформа като програма 2 – ЧУВСТВИТЕЛНА (SENSITIVE), но звукът е настроен на Pitch (Питч) с реактивност (бързина) на 3 вместо на 2.5 и използва новата квадратна аудио функция (Square). Тези три настройки в комбинация позволяват на металдетектора да работи бързо в замърсена с желязо и минерализирана земя.

Програмата заводски е с pitch (питч) тон. Reactivity (бързината) й е 3. Дискриминация 6.8. Има изрязване (Notch) от 23 до 25.

5. ПАРК (PARK) FMF програма– тя работи на множество честоти едновременно, достигайки максимална честота до 24khz. Програмата Парк е настроена за търсене в зони за отдих като паркове, в сухата част на плажа и други места, които обикновено са замърсени.

Програмата заводски е с 3 тона. Reactivity (бързината) й е 2.5. Дискриминация 7. Има изрязване (Notch) от 23 до 36.

6. ДЪЛБОКА (DEEP HC) FMF програма – това е дълбока програма за високопроводими цели. Работи на множество честоти едновременно, достигайки максимална честота до 14khz. Дълбоката програма за високопроводими цели (като сребро и голям бронз) комбинира много ниски и средни честоти до 14 kHz. Проектирана за по-добро локализиране на купни цели (находки) с добра проводимост, като същевременно поддържа отлична чувствителност към единични монети, използвайки честотата си от 14 kHz.

Програмата заводски е с 2 тона. Reactivity (бързината) й е 2. Дискриминация 7.

7. ДЕУС МОНО (DEUS MONO) програма– едночестотна програма, която е регулируема от 4 до 45kHz. Програмата DEUS MONO работи на една честота подобно на първия модел Деус, но съчетава предимствата на новия Деус II, като разширения му честотен диапазон за избиране до 45 kHz, подобрена производителност, качество на звука, по-добро отхвърляне на електромагнитни смущения (EMI) и т.н. Има по-голяма вероятност за нестабилна честота, докато използваме няколко едновременни честоти (FMF), отколкото само с една честота и DEUS MONO може да помогне в тези ситуации.

Програмата заводски е с 3 тона. Reactivity (бързината) й е 2.5. Дискриминация 6.1.

8. ЗЛАТАРСКА (Златно поле) (GOLD FIELD) FMF програма– тя работи на множество честоти едновременно, достигайки максимална честота до 40kHz. Програмата е предназначена за силно минерализирана земя, съдържаща злато. Самородните златинки често се „виждат“ от уредите като част от земята или като черни сигнали в тази тежка среда. Затова тази програма е настроена на „всички метали“ (all metal) за по-дълбоко търсене и отхвърля само настроената земя (всичко под и над тази настроена земя се чува от металдетектора). Земята трябва редовно да се настройва чрез напомпване.

Програмата заводски е с pitch (питч) тон, който тук не може да се сменя. Reactivity (бързината) й е 2. Дискриминацията DISC IAR е 0.

9. РЕЛИКВИ (RELIC) FMF програма– тя работи на множество честоти едновременно, достигайки максимална честота до 24khz. Програмата Реликви работи по същия начин като програма 8 за самородно злато, но използва по-ниски честоти за търсене на големи предмети. Тя е конфигурирана за „всички метали“ (all metal) с ниска реактивност (бързина) и отхвърля само настроената земя. Трябва редовно да се настройва земята чрез напомпване. След това металдетекторът приема земята над и под тази стойност на земята.

Програмата заводски е с pitch (питч) тон, който тук не може да се сменя. Reactivity (бързината) й е 1. Дискриминацията DISC IAR е 0.

10. ГМУРКАНЕ (DIVING) FMF програма– тя работи на множество честоти едновременно, достигайки максимална честота до 14khz. Тук уредът отхвърля проводимата почва. Програмата за гмуркане е първата и най-стабилна от трите програми, предназначени за потапяне в солена вода или просто върху мокър пясък. Нейните много ниски и средни честоти ще локализират по-добре цели като пръстени и монети, като същевременно са по-малко чувствителни към нископроводими цели като алуминиево фолио в сравнение с по-чувствителните програми (BEACH) 11 и (BEACH SENS) 12. По този начин програмата може да спести време и да бъде по-ефективна в търсенето при трудни условия на гмуркане.

Програмата заводски е с 2 тона. Reactivity (бързината) й е 1. Дискриминация 8.

11. ПЛАЖ (BEACH) FMF програма – тя работи на множество честоти едновременно, достигайки максимална честота до 24khz. Тук уредът отхвърля проводимата почва. Програмата плаж  използва по-високи честоти до 24 kHz и по този начин е по-чувствителен към малки цели в сравнение с програмата ГМУРКАНЕ (DIVING). Подходяща е за мокрите части на плажа.

Програмата заводски е с 3 тона. Reactivity (бързината) й е 0. Дискриминация 8.

12. ПЛАЖ ЧУВСТВИТЕЛНА (BEACH SENS) FMF програма – тя работи на множество честоти едновременно, достигайки максимална честота до 40khz. Тук уредът отхвърля проводимата почва. BEACH SENS включва честоти до 40kHz, предлагайки отлична чувствителност към най-малките цели, без да губи производителност при по-големи цели. Това е най-дълбоката плажна програма за мокри условия, но и най-бързата.

Програмата заводски е с 3 тона. Reactivity (бързината) й е 0. Дискриминация 8.

В настоящите към момента софтуерни версии на Деус 2 имаме още 2 допълнителни програми, които заемат местата на потребителските програми номер 13 и номер 14. Тези програми могат да се изтриват или препокриват, досущ като създадени от потребителя програми. Единствено, че са запазени фабрично в помощ на потребителя, но ако няма нужда от тях може да се изтрият.

13. BEACH P програма – тя работи на множество честоти едновременно, достигайки максимална честота до 40khz. Тук уредът отхвърля проводимата почва. BEACH P включва честоти до 40kHz, предлагайки отлична чувствителност към най-малките цели, без да губи производителност при по-големи цели. Създадена е като потребителска програма на базата на програма 12, но тук звукът е Pitch (Питч) и Reactivity 1.5.

14. FAST 40 програма – едночестотна програма, която е регулируема от 4 до 45kHz. Създадена е като потребителска програма на базата на програма 7, но тук честотата е 40kHz, звукът е 2 тона, Reactivity 3 и дискриминацията 6.6.

За да създадете собствена потребителска програма трябва да отидете на някоя от заводските програми. Те са направени по различен начин с вградени различни филтри в тях, които не могат да се променят от потребителя. Така че, вижте по-горе програмите и изпробвайте на базата на коя от заводските програми е най-подходящо в случая да започнете да създавате собствена програма.

В гората, на полето, в реката, на плажа, вътре в морето, гмуркане всичко това го имаме с новия металотърсач Деус 2 и неговите програми.

SPVS ви пожелава успех!

Видео относно програмите на търсене на Деус 2 може да намерите тук:

Сподели с приятел!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.